ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 11 มิ.ย 2562    2,277 ครั้ง

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ 062 สังกัดกองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1035

ประกาศรับสมัคร