ม.อ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 10 มิ.ย 2562    3,845 ครั้ง

ม.อ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านการกีฬา (วิทยาศาสตรบัณฑิต/ศิลปศาสตรบัณฑิต/บริหารธุรกิจบัณฑิต เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬา) วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) วิทยาศาสตรบัณฑิต(การฝึกสอนกีฬา) ศิลปศาสตรบัณฑิต(การจัดการกีฬา) บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการการกีฬา)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2562 เบอร์โทรศัพท์ 0 7727 8802

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร