ม.อ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 4 เม.ย 2562    5,842 ครั้ง
ม.อ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต/ศิลปศาสตรบัณฑิต/บริหารธุรกิจบัณฑิต ทางด้านการกีฬา  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 4-30 เมษายน 2562 เบอร์โทรศัพท์ 0 7727 8802-3

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร