ม.อ.ปัตตานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

 2 พ.ย 2561    3,498 ครั้ง

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา (งานการเจ้าหน้าที่) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร