ม.อ.ปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ

 29 พ.ค 2562    4,366 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13140 บาท รวมค่าตอบแทนพิเศษ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต/ วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) สาขาชีววิทยา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562 ผู้ประสงค์สมัครงานให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ ณ หน่วยการเจ้าหนาท้ ี่ชั้น 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.073-331-301, 08-6489-2967

ประกาศรับสมัคร