ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 1 ก.พ 2562    4,199 ครั้ง

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานี
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
 
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร