ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

 4 ก.ย 2562    6,028 ครั้ง

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมุนษย์ การบริหารรัฐกิจ
2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2562 (สมัครออนไลน์) เบอร์โทรศัพท์ 0-7331-3928 ต่อ 5124

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร