ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ช)

 12 ก.ย 2562    3,888 ครั้ง

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ช) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. เป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือรักษาดินแดน อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2562 (สมัครออนไลน์) เบอร์โทรศัพท์ 0-7331-3928 ต่อ 5124

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร