ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 10 ก.พ 2562    2,898 ครั้ง

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี
อัตราเงินเดือน: 17290.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร