ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา

 14 พ.ค 2562    19,134 ครั้ง

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-30 พฤษภาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน 19500 บาท
1. นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 1024
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา

2. นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3481, 3720
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารรัฐกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3483
- วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3719
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางการจัดการทั่วไป พาณิชยศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การเงินการบัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรฐศาสตร์

5. นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3721
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

6. นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3746
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ตำแหน่งเลขที่ 3722
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 14-30 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร