ม.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 28 พ.ย 2561    4,371 ครั้ง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดงานแผนและนโยบาย สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2561 โทร.0-4535-3921
(สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร