ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

 9 พ.ค 2562    7,382 ครั้ง

ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานประสานงาน กรุงเทพมหานคร
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2562 เบอร์โทรศัพท์ 074 282043

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร