ม.ศิลปากร (กรุงเทพฯ) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

 9 ส.ค 2561    3,072 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-24 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) สื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-24 สิงหาคม 2561ในวันและเวลาราชการ
โทร.0-2849-7544 หรือ 0-2849-7500 ต่อ 31703

ประกาศรับสมัคร