ม.ศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป(กองกลาง)

 9 ส.ค 2561    3,354 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป(กองกลาง) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-24 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือด้านศิลปะและการออกแบบ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-24 สิงหาคม 2561ในวันและเวลาราชการ
โทร.0-2849-7500 ต่อ 31704

ประกาศรับสมัคร