ม.ราชมงคลอีสาน สกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 1 ส.ค 2562    1,718 ครั้ง

ม.ราชมงคลอีสาน สกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้
ชื่อตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร