ม.ราชมงคลอีสาน สกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา

 28 พ.ย 2561    4,671 ครั้ง

ม.ราชมงคลอีสาน สกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้
1. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 11,160 บาท
2. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
3. พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,680 บาท
4. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท
5. อาจารย์ ชาวต่างประเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 20,780 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร