ม.ราชมงคลอีสาน สกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา

 5 ม.ค 2562    4,466 ครั้ง

ม.ราชมงคลอีสาน สกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้
1.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,020 บาท
2. นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,020 บาท
3. พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 8,300 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร