ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 3 อัตรา

 7 ส.ค 2562    3,694 ครั้ง

ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้
1. วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,020 บาท
2. นักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,020 บาท
3. อาจารย์ประจำสาขาภาษาศาสตร์ วุฒิปริญญาโทสาขาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท
(รายละเอียดคุณวุฒิดูที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4415-3062 ต่อ 1100

ประกาศรับสมัคร