ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 4 อัตรา

 3 มิ.ย 2562    4,421 ครั้ง

ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
1. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร 2 อัตรา เงินเดือน 11160 บาท
- ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พืชศาสตร์ ช่างกลการเกษตร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. คนงานเกษตร 2 อัตรา เงินเดือน 7,110 บาท
- วุฒิ ป.4
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4328-3700

ประกาศรับสมัคร