ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 3 อัตรา

 31 พ.ค 2562    3,936 ครั้ง

ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
1. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 14020 บาท
2. พนักงานขับรถ 1 อัตรา เงินเดือน 8340 บาท
3. ช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 11160 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4328-3700

ประกาศรับสมัคร