ม.ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

 14 เม.ย 2561    7,164 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 13,840 บาท
ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการนันทนาการ และสาขาพลศึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถนนตรัง-สิเกา ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร