ม.ราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 15 อัตรา

 3 ส.ค 2562    11,971 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1. อาจารย์ สาขาการตลาด วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาการบัญชี วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
3. อาจารย์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
4. อาจารย์ สาขาระบบสารสนเทศ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
5. อาจารย์ สาขาบัญชี วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
6. อาจารย์ สาขาการจัดการ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
7. อาจารย์ สาขาการจัดการ (โลจิสติกส์) วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
8. อาจารย์ สาขาแพทย์แผนไทย วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
9.  อาจารย์ สาขาการจัดการ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
10. อาจารย์ สาขาการจัดการ (การเงิน) วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
11. อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีปิโตเลียม วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
12. อาจารย์ สาขาระบบสารสนเทศ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
13. อาจารย์ สาขาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
14. อาจารย์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 13-19 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร