ม.ราชมงคลล้านนา ลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 5 มี.ค 2562    3,203 ครั้ง

ม.ราชมงคลล้านนา ลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 5-13 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ (ทุกสาขาวิชา)
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
3. มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้บริการและการบริหารงานทั่วไป
5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้
7. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารจัดการ งานธุรการ การบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 5-13 มีนาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  0 5434 2547-8 ต่อ 111

ประกาศรับสมัคร