ม.ราชมงคลล้านนา ลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 1 มี.ค 2562    2,049 ครั้ง

ม.ราชมงคลล้านนา ลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1.  ผู้สมัครต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
2. มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
3. สามารถทำสื่อในการนำเสนองาน โดยคอมพิวเตอร์ได้ดี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร