ม.ราชมงคลตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 29 มิ.ย 2562    709 ครั้ง

ม.ราชมงคลตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13300 บาท
คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือ
- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขา ต้องศึกษาด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร