ม.ราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 4 ธ.ค 2561    4,869 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส.ทางด้านการบริหารธุรกิจ

ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5377-6000 ต่อ 1849

ประกาศรับสมัคร