ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์สระแก้ว รับสมัครเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

 10 ต.ค 2561    3,135 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์สระแก้ว รับสมัครเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (อายุ 25-35 ปี)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 1 อัตรา
- เพศหญิง วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (อายุ 20-35 ปี)

2. คนสวน 1 อัตรา
- เพศหญิง วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (อายุ 20-35 ปี)

3. ช่างทั่วไป 1 อัตรา
- เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (อายุ 20-35 ปี)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครที่อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์สระแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชาร (ยกเว้นวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561) โทร.0-3744-7043

ประกาศรับสมัคร