ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

 13 ส.ค 2562    724 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 2 อัตรา ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขานิติศาสตร์
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานบุคคบ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 19-30 สิงหาคม 2562สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-0674-9 ต่อ 446 หรือ 0-2909-1434

ประกาศรับสมัคร