ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต 4 อัตรา

 31 ต.ค 2561    2,996 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
3. อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4. อาจารย์ สาขาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15050-17690 บาท

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5290674-7 ต่อ 446, 02-9091434

ประกาศรับสมัคร