ม.ราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 10 มี.ค 2562    1,749 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 16,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินการ ธนาคาร
2. ถ้ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานด้านบัญชีและการเงินประกอบการสมัคร จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 8-22 มีนาคม 2562 ในวันราชการ เวลา 09.00-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 3826

ประกาศรับสมัคร