ม.ราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 31 ธ.ค 2561    4,321 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
2. วิศวกรโยธา สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท
3. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3947-1082

ประกาศรับสมัคร