ม.ราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 2 ก.พ 2562    2,863 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ บัญชี สถิติ บริหารธุรกิจ หรือสาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร