ม.ราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 26 พ.ย 2561    2,341 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี หรือ สาขาการเงิน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร