ม.ราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 5 ส.ค 2562    4,943 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี ขึ้นไป  ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีมัลติมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี ขึ้นไป  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หรือการบัญชี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562
สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 5-16 สิงหาคม 2562
 โทร. 0-4400-9009 ต่อ 9521

ประกาศรับสมัคร