ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 5 ก.พ 2562    5,733 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ประจำสถาบันขงจื่อ สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การจัดการ การตลาด ศิลปศาสตร์

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร