มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 28 ธ.ค 2561    3,543 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเลขที่ 215 สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร