มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

 8 ม.ค 2562    4,011 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดีและสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งงานมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาฝรั่งเศสจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-5391-6020

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร