มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน

 10 มิ.ย 2562    3,853 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดี
- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์ที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-5391-6020

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร