มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 7 ม.ค 2562    2,642 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชีการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-5391-6020

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร