มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 2 อัตรา

 12 ม.ค 2561    4,244 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการ
1. เจ้าหน้าที่บริหาร โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษามหาราชา 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางด้าน พฤกษศาสตร์ชีววิทยา วนศาสตร์เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-- ลิงค์สมัคร --

2. เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
-- ลิงค์สมัคร --

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-5391-6020

ประกาศรับสมัคร