มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครนักจิตวิทยา 2 อัตรา

 7 มี.ค 2562    2,762 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครนักจิตวิทยา 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการ
ชื่อตำแหน่ง: นักจิตวิทยา 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางด้านจิตวิทยาคลินิก
- มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
- สามารถทำงานนอกเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความพร้อมในการเรียนรู้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองได้
- หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-5391-6020

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร