มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

 1 เม.ย 2562    2,580 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19  เมษายน 2562 (สมัครออนไลน์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-4422-4065

ประกาศรับสมัคร
  | ลิงค์สมัคร