มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

 2 ม.ค 2562    2,857 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: ปวส. 12,990 บาท ปริญญาตรี 17,400 บาท
ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร