มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

 29 มิ.ย 2562    5,250 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (งานกิจกรรมนักศึกษา) 1 อัตรา เงินเดือน: 17,400 บาท
- ปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (งานศิษย์เก่าสัมพันธ์) 1 อัตรา เงินเดือน: 17,400 บาท
- ปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ  การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2562 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-4422-4065

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร