มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 29 มิ.ย 2562    2,876 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 1 อัตรา เงินเดือน: 17,400 บาท
- ปริญญาตรี ทางด้านศิลปกรรม ศึกษาศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ (เพศชาย)

2. พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 2 อัตรา เงินเดือน: 12,990 บาท
- ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2562 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-4422-4065

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร