มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 15 พ.ค 2561    9,112 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ(ศูนย์บริการการศึกษา) 1 อัตรา เงินเดือน 10,820 บาท
- ปวช. ทางด้านพณิชยการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

2. พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา เงินเดือน 12,990 บาท
- ปวส.ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือโสตทัศนศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-4422-4065
(สมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร