มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

 8 ก.ค 2562    4,602 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป-794) เงินเดือน: 17400บาท
- ปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป-796) เงินเดือน: 17400บาท
- ปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-4422-4065

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร