มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

 30 ม.ค 2562    6,362 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพเเละบริหารทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19000 บาท
- ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท
- ปริญญาตรี ทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-4422-4065

ประกาศรับสมัคร