มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครผู้ช่วยสอนและวิจัย 4 อัตรา

 10 มี.ค 2562    5,036 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครผู้ช่วยสอนและวิจัย 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1. ผู้ช่วยสอนและวิจัย วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือด้านอื่นที่ใกล้เคียง จำนวน 3 อัตรา
2. ผู้ช่วยสอนและวิจัย วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 21800 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2562  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-4422-4065

ประกาศรับสมัคร