มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 10 ส.ค 2562    1,391 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 21,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร